Hoppa till innehåll
I järnvägsbranschen uppmärksammades internationella kvinnodagen den 8 mars under CER och UIC:s High Level Passenger Meeting i Madrid. Talare var bland annat Heike Luiten, vd för internationell trafik på NS och Valerie Hackl, vd för Internationell trafik på ÖBB. Ilona David, vice ordförande för CER och vd för den ungerska järnvägen uppmanade till att satsa rejält på att öka andelen kvinnor inom järnvägsbranschen, som fortfarande ligger på ungefär hälften jämfört med ekonomin i övrigt och det är förstås alldeles för lågt. I slutet på 2017 lanserades “Women in Transport – EU Platform for Change”

Den spanska tågoperatören Renfe stod som värd för mötet och tog bland annat med oss på en resa med Andalusia Express. På mötet diskuterades ticketing, ERTMS, EU:s forskningsprogram Shift2rail, Säkerhetsfrågor och vi berättar mer i en artikel nedan.

Tågoperatörerna har efter möte med EU:s Transportkommissionär, Violetta Bulc, tillskrivit statsministern, finansministern och infrastrukturministern angående långtidsramen för EU-budgeten från och med 2020, MFF – Multiannual Financial Framwork. Vi har vidarebefordrat ett brev adresserat till presidenterna för EU-kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet som undertecknats av Europas ledande tågoperatörer. Vi ser med oro på att EU:s rambudget kan minska på grund av Brexit och därmed även satsningarna på järnvägsbranschen och de konsekvenser detta kan medföra.

Inom ramen för det utökade samarbetet mellan Transportstyrelsen och Tågoperatörerna inom EU-frågor hölls i slutet av februari ett informationsmöte, där Transportstyrelsen informerade om utvecklingen och beslut på en rad olika områden inom standardisering av och harmonisering av regelverk för tekniska frågor på järnvägsområdet.

Nästa vecka blir det finbesök i Stockholm av ingen mindre än transportkommissionär Violeta Bulc. Transportkommissionären och infrastrukturminister Tomas Eneroth har ett möte och även Trafikutskottet lär få en sittning med henne. Vi vet att det planeras före flera teman bland annat EU:s framtida rambudget MFF men även den kommande regleringen av buller från godsvagnar kommer att tas upp, se artikel nedan. Transportkommissionären och infrastrukturministern bjuder i samband med sitt möte in till en medborgardialog på temat ”Future of EU transport – sustainable, smart and safe”.

Den 12 mars lanseras en ny version av sajten järnvägsjobb.se kopplat till kompetensförsörjningsinitiativet inom JBS. Järnvägen står inför den största satsningen någonsin, och vi behöver helt enkelt bli fler, inte minst fler kvinnor!

Läs hela nyhetsbrevet