Intensiv vecka med internationell prägel

Mycket kan göras för att det ska bli enklare för fler att ta tåget från Sverige ut i Europa. Frågan fick ny fart i samband med Miljöpartiets kongress i Västerås, och där det i samband med kongressen presenterades flera förslag inom vårt intresseområde. Bland annat vill partiet upphandla nattåg till Paris, Hamburg, Berlin, Köln och Bryssel.

Förslag i liknande riktning har under veckan även torgförts på Dagens Nyheters ledarsida, där tisdagens huvudledare hade rubriken ”Släpp EU-tågen fria”. Frågan är inte ny, och den som följer detta nyhetsbrev noterade en artikel om just tågresande till Europa tidigare i våras.

För att dessa visioner ska bli verklighet återstår en hel del jobb. Det krävs både att våra beslutsfattare på olika nivåer kommer överens och skapar förutsättningar för att göra det möjligt, men det krävs såklart även att branschen själv levererar. Det senare var temat för styrelsemötet med CER – järnvägens intresseorganisation i Bryssel – där Tågoperatörerna stod värd eftersom vår ordförande, SJ:s vd Crister Fritzson, tillika är ordförande i CER. Ett antal viktiga frågor för järnvägens framtid var uppe till diskussion, bland annat förutsättningarna för den internationella gods- och passagerartrafiken samt styrning av CER:s påverkansarbete. Det var ingen nackdel att vi kunde erbjuda järnvägs-vd:arna ett Stockholm från sin ljusaste sida!

Senare i veckan fortsätter det internationella temat, detta då vi tillsammans med bland annat Stanford University och med stöd från Vinnova bjuder in till stor workshop med rubriken ”Visualizing trust”. Det handlar mer konkret om att titta på förutsättningarna att med design och teknik skapa ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer – vilket i vår värld handlar kan handla om exempelvis stationsbyggnader och omkringliggande miljöer. Läs mer om workshopen här.

Det börjar äntligen närma sig regeringsbeslut om den nationella planen. I en intervju i Sydsvenska Dagbladet säger infrastrukturminister Tomas Eneroth att planen ska läggas fram i nästa vecka.

Även ett beslut om lagförslag med en kilometerskatt har aviserats från regeringen, men då först efter sommaren. Se också separat artikel om revideringen av Eurovignette-direktivet.

Läs hela nyhetsbrevet