Hoppa till innehåll
Sedan 2,5 års tid har vi återkommande rapporterat om utvecklingen av en reviderad EU-förordning (TSD Buller) som inom några få år kommer förändra regleringen av buller från godsvagnar. Lagstiftningen riskerar påverka trafiksäkerheten vid järnvägen och följden blir kraftigt ökade kostnader och minskad kapacitet i det svenska järnvägssystemet. Det är effekter som i förlängningen slår hårt mot basindustrin och exporten men även mot hela vårt redan pressade järnvägssystem.

Beslutet om att revidera EU-förordningen var sedan längre tid planerat till den 8 november 2018 i EU:s RISC-kommitté (trafiksäkerhets- och teknikfrågor). Enligt besked från Näringsdepartementet kommer dock beslutet om reviderad TSD Buller att skjutas upp åtminstone till nästa RISC-möte, den 29 januari 2019.

Det uppskjutna beslutet är en effekt av bristfälligt förberedelsearbete av Kommissionen och ERA, framförallt i fråga om säkerhetsaspekterna kopplade till användningen av kompositblock i Europa. Tester utförda under vintern 2018 i Sverige visade på 40-70 procents försämrad bromskraft för vagnar med kompositbromsblock.

Statssekreterare Mattias Landgren på Näringsdepartementet har under hösten aktivt verkat för att EU-kommissionen ska förstå allvaret i hotet mot stora delar av basindustrins järnvägstransporter. Konsekvenserna av ett forcerat införande av de striktare kraven blir ödesdigra, inte bara för svensk industri utan även i flera länder i norra Europa.

Tågoperatörerna har drivit på samt bidragit med kunskap om påverkan på vagnrörelser i Sverige och på kontinenten. I detta skede när allt fler gamla godsvagnar konverteras till kompositbromsar måste närmare beskrivas hur regleringen slår på trafiken och hur stort beroendet är av utländska vagnar för affärsmässig drift av godstransporter på järnväg i Sverige. Näringsdepartementet siktar nu på att få fram en utredning av effekten på ekonomin i flera länder inför nästa möte i RISC-kommittén. Vi fortsätter stödja detta arbete aktivt.

Tågoperatörernas arbete med bullerfrågan drivs i nära samarbete med medlemmar, däribland Green Cargo, branschens aktörer inklusive Näringslivets Transportråd, Svenska Privatvagnsföreningen, Swedtrain, vår intresseorganisation i Bryssel – CER – samt Näringsdepartementet, Transportstyrelsen och Trafikverket.

Mer information

Transportstyrelsens rapport Effekterna av införande av bullerkrav på befintliga godsvagnar (pdf)

Remissvar inlämnat till EU avseende bullerlagstiftning