Tåg­företagen välkomnar MYH:s områdesanalys för järnvägen

Järnvägsbranschen har ett brett kompetensbehov. Förutom lokförare behövs järnvägsteknisk kompetens som till exempel tågtekniker, järnvägsingenjör och signaltekniker. Yrkeshögskolans utbildning till lokförare är och har länge varit en av de allra populäraste inriktningarna med många sökande per plats, men de järnvägstekniska utbildningarna har haft svårare att rekrytera studerande och nu är en av de allvarligaste utmaningarna för branschen att fylla platserna på utbildningarna och hitta framtidens medarbetare. Det skriver Myndigheten för yrkeshögskola, MYH i ett pressmeddelande när de presenterar sin områdesanalys för järnvägen.

− Tågföretagen välkomnar områdesanalysen för järnvägen. Den visar tydligt på kompetensbehovet i branschen och att frågan är avgörande för att järnvägens ska fungera, säger Linda Ekholm, branschexpert kompetensförsörjning Tågföretagen

MYH prioriterar de järnvägstekniska utbildningarna och det är ett problem att utbildningarna har så svårt att fylla platserna.

− Lokförare är en känd och populär utbildning, men de tekniska yrkesrollerna är minst lika viktiga för järnvägen. Efterfrågan på järnvägsteknisk kompetens är stor och möjligheterna att få jobb efter examen god, men utbildningsplatser står tomma och vi behöver locka fler till den här typen av utbildningar, säger Karin Åkerman, analytiker MYH.

Järnvägsbranchen jobbar tillsammans

För att öka attraktiviteten för våra utbildningar och yrken arbetar järnvägsbranschens företag tillsammans. Branschen har startat ett Järnvägscollege för att säkra kvaliteten och innehållet på våra YH -utbildningar samt etablerat samarbeten med Studentum.nu och Gymnasium.nu för att öka vår synlighet bland studerande och yrkesväxlare.

Läs hela områdesanalysen för järnvägen på myh.se