Avtalsrörelsen är i gång

Nu har avtalsrörelsen för spårtrafik startat och i veckan växlade arbetsmarknadens parter yrkanden. Fokus ligger nu på att arbeta fram nya kollektivavtal som ska reglera branschens löner och villkor. Det nuvarande avtalet för spårtrafik löper ut den 30 april.

Under de senaste åren har järnvägsbranschen handskats med flertalet utmaningar som på olika sätt har påverkat Tågföretagens medlemmar. Konsekvenserna av flerårig pandemi och efterföljande brist på lokförare och tekniker, samt omfattande utmaningar kopplade till Trafikverkets planeringssystem MPK är några centrala exempel på utmaningar som branschen dagligen handskas med. Till detta har vi även ett påfrestande säkerhetsläge, stigande inflation och en av Europas sämsta tillväxtprognoser.

Tågföretagen ser fram emot lösningsfokuserade förhandlingar och konstruktiva dialoger med branschens fackförbund. Målet är att arbeta fram långsiktiga lösningar för att behålla och stärka branschens attraktivitet samt stärka branschens ställning genom konkurrenskraftiga villkor.