Behov av förändringar i järnvägs­branschens spelregler

Cirio Advokatbyrå bjuder den 27 mars kl 15.00, tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen in till en livesänd diskussion om behovet av förändringar i järnvägsbranschens spelregler. Kollektivtrafikbranschens aktörer har satt som gemensamt mål att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva år 2030. I en rapport, författad av Cirio på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen, framgår ett behov av att utveckla branschens upphandlade kontrakt för att nå detta mål.

Vill du redan innan livesändningen få mer kunskaper om behovet av förändringar i järnvägsbranschens spelregler, ladda ner Cirios rapport.

I denna livesändning behandlas bland annat följande frågor:

  • Vilka är de viktigaste utmaningarna som beställare och trafikutövare står inför i de upphandlade kontrakten?
  • Hur kan de identifierade utmaningarna förklaras utifrån hur branschens kontrakt är skrivna?
  • Vilka är de viktigaste åtgärderna som branschens aktörer behöver vidta för att vidareutveckla sina kontrakt, minska sina intressemotsättningar och göra det möjligt att uppnå de ambitiösa målen till 2030?

Livesändningen kommer att ledas av David Frydlinger, advokat Cirio och en av rapportens författare, tillsammans med Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik och Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen.

Tid och plats

Den 27 mars 2023 klockan 15.00-16.00 i en digital livesändning

Anmälan

Anmäl dig redan idag