Branschaktiviteter JBS

TTT tematräff: Covids påverkan på punktlighet

Välkomna till TTTs tema-träff. Temat vid detta tillfälle är ’Covids påverkan på punktlighet’.

Syftet är att sprida kunskap och insikter angående Hur mycket Covid-pandemin påverkade (och påverkar) punktligheten. Det tar utgång i dataanalyser och kommer beröra exempelvis trafikvolym, passagerarvolym, följdstörningar m.m.

Vi kommer också försöka summera och reflektera över vilka lärdomar vi kan dra, t.ex hur vi kan göra en trafikplanering som mer anpassas utifrån punktlighet etc.

Vänliga hälsningar TTTs Exekutiva Ledning

Anmälan

Vill du ha en inbjudan till mötet kan du kontakta Viktor Finn

Tillfällen