Branschaktiviteter

ERTMS digitala branschdag

Vi genomför ett digitalt seminarium med dialog om frågor kopplade till det nya signalsystemet ERTMS, European Rail Traffic Management System.

I programmet kommer vi bland annat få en återkoppling på arbetet med översyn av ERTMS-projektet och den dialog som pågått med branschen under våren. Vi kommer också att få ta del av hur arbetet fortskrider på Malmbanan, samt en utblick i omvärlden både ur ett EU-perspektiv, men också en rapport från våra nordiska grannar.

Program

  • 13.00 Inledning Malmbanan och den närmaste framtiden. Projektchef Anders Åkeson.
  • 13.20 ERTMS tidplan utrullning i närtid och fjärrtid. Lennart Kalander chef för Nationell planering och Christian Löf programchef för Uppgradering järnväg Trafikverket.
  • 13.45 Trafikpåverkande åtgärder, processen som hanterar arbeten på järnvägen och tider i spår. Patrik Assarsjö Karlsson, utredningsledare, Trafikverket.
  • 14.00 EU-perspektiv, Mathias Reuete, ERTMS-koordinator i EU
  • 14.30 Nordisk utblick, Lars Jorde Bane Nor, Tilde Restofte Pedersen Banedanmark.
  • 15.00 Tester av systemet under utvecklingen, Emy Guttenkunst, projektledare, Trafikverket.
  • 15.20 Framtidsspaning från Swedtrain, Michael Fransson WSP, senior signalexpert.
  • 15.40 Frågor
  • 16.00 Avslut

Tiderna är cirkatider. Föredragen från EU och Danmark kommer att hållas på engelska.

Tid, plats och anmälan

Den 18 maj klockan 13.00 – 16.00. Digitalt

Anmäl dig senast den 10 maj 2021.

Tillfällen