Branschaktiviteter

Järnvägs­branschens Advanced Management Program

Järnvägsbranschen i Sverige och Europa står inför stora möjligheter, men också stora utmaningar. Faktorer som övergripande samhällstrender och klimat- och hållbarhetsmål påverkar alla aktörer i branschen.

För att återställa, öka, och underhålla kapaciteten krävs stora kapitalinvesteringar. Det kommer även att kräva investeringar i att utveckla och stärka affärsmanaskap och ledarskap, och att rekrytera nya kompetenser. I jämförelse med andra länder i Europa, har Sverige kommit långt när det gäller nya samarbeten, konkurrensutsättning, och separation mellan ägarskapet av infrastruktur och tågoperatörer.  Vad kan vi i den svenska järnvägsbranschen lära av andra?  Vad kan vi bidra med för att utveckla en bättre framtid för branschen i hela Europa?

För att ytterligare stärka den svenska järnvägsbranschens aktörer i att bygga en ny framtid lanserar nu SSE Executive Education i samarbete med Tågföretagen Järnvägsbranschens Advanced Management Program.

Programmet är ett forum för kunskapsutveckling, lärande, och inspiration för alla aktörer i järnvägsbranschen. Det ger dig konkreta verktyg och förhållningssätt för att bidra till att stärka din organisation och ditt eget ledarskap, och utökar ditt nätverk. Under sammanlagt 12 dagar kommer du att bli intellektuellt utmanad för att tänka bredare, djupare och annorlunda – för att bli bland de bästa företrädarna för branschen.

Med Järnvägsbranschens Advanced Management Program skapar vi förutsättningar för vidgade perspektiv, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för järnvägsbranschen som helhet, men även för företagen i vårt ekosystem.

Datum

Modul 1: 22-24 mars 2021, Kämpasten, Sigtuna
Modul 2: 10-12 maj 2021, Kämpasten, Sigtuna
Modul 3: 13-15 september 2021, Kämpasten, Sigtuna
Modul 4: 18-20 oktober 2021, Kämpasten, Sigtuna

Sista ansökan är 15 januari 2021.

Läs mer om programmet på SSE Executive Education

 

Tillfällen