Branschaktiviteter

Kollektivtrafikdagen 2021

Så vinner vi tillbaka resenärerna!

Pandemin har dränerat kollektivtrafiken. Intäkterna har minst halverats medan kostnaderna i bästa fall varit oförändrade. Många resenärer har slutat resa med den, allt för många har valt bilen. Mycket pekar på att det minskande kollektiva resandet kommer att bestå även efter pandemin – vilket skulle vara en utveckling stick i stäv mot Sveriges och EU:s klimatmål.

Nu gäller det att vinna tillbaka resenärernas förtroende för kollektivtrafiken! På Kollektivtrafikdagen 19 maj presenteras nya grepp för att åstadkomma det.

Björn Westerberg, branschchef Tågföretagen, deltar i blocket ”Hur ska kollektivtrafiken kunna utvecklas i det nya normala?” klockan 11.20-12.00.

Läs mer om Kollektivtrafikdagen

Tillfällen