Branschaktiviteter

TTT tematräff: Fordonens inverkan på punktligheten

Syftet med träffen är att beskriva järnvägsfordonens inverkan på tågpunktligheten samt att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel mellan aktörer i frågor kring fordonsunderhåll och fordonsförvaltning. Vi kommer att avsluta träffen med en diskussion om vilket samarbete branschens aktörer framledes vill ha kring fordonsfrågor.

Inbjudan riktar sig till dig som leder, planerar eller styr verksamhet där järnvägsfordon är en viktig resurs, samt du som har intresse och vill ha fördjupade kunskaper i dessa frågor. Som mottagare av denna inbjudan vill vi att du vidarebefordrar kallelsen till fler som tillhör målgruppen.

Vänliga hälsningar TTTs Exekutiva ledningsgrupp.

Anmälan

För att få en inbjudan till mötet kontakta Håkan Sjöström

Tillfällen