Branschaktiviteter

TTT tematräff: Samverkan på bangårdar och noder

Syfte: Ett effektivt och konstruktivt samarbete på stora bangårdar och viktiga noder är avgörande för att säkerställa en hög systempunktlighet i järnvägssystemet. På tematräffen kommer vi att redovisa arbetet med Collaborative Decision Making (CDM) på Malmö godsbangård och vid Hagalund samt om branschgemensamt kvalitetssamarbete på stora godsbangårdar.

Inbjudan riktar sig till dig som leder, planerar eller styr verksamhet på bangårdar och noder eller har intresse av dessa frågor. Sänd gärna denna inbjudan vidare till andra som tillhör denna målgrupp.

Vänliga hälsningar TTTs Exekutiva Ledning

Anmälan

För att få en inbjudan till mötet kontakta Håkan Sjöström

Tillfällen