Upphovsrätt

Upphovsrätt i anställning

Upphovsrätt behöver inte registreras för att uppstå utan blir ”bara till” vid skapande av verk. På det sättet är upphovsrätten som immateriell rättighet mer oförutsebar jämfört med exempelvis patent. Den kan ändå vara väldigt viktig. 

Kursbeskrivning

Det finns i allra högsta grad anledning att ha kontroll på de upphovsrättsligt skyddade verk som finns i förhållande till anställda i en verksamhet. Att i efterhand försöka säkra rättigheterna kan vara mycket kostsamt eller, i värsta fall, omöjligt. Det är därför bättre att tänka efter före. För att kunna göra det behövs kunskap om hur upphovsrätt i anställning fungerar.

Detta får du i kursen
I den här kursen får du en grundläggande genomgång av de regelverk och principer som gäller i förhållande till upphovsrätt i anställningsförhållandet. Vi kommer att förklara hur upphovsrätt fungerar generellt och därtill hur den fungerar när upphovsmannen dessutom är anställd. 

Då kursen är på en grundläggande nivå behöver du inte ha någon tidigare erfarenhet eller kunskap om ämnet för att tillgodogöra dig kursen. 


Kursledare

Nils Bergh, arbetsrättsjurist med erfarenhet av upphovsrättsliga- och arbetsrättsliga ärenden samt förhandlingar. 

Målgrupp

Målgrupp
Vi vänder oss i första hand till chefer, arbetsledare och övriga befattningar som verkar som arbetsgivarens företrädare i sin yrkesroll.

Praktiska detaljer:
Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor via chatt under kursen.
Information om hur du ansluter dig till kursen får du i ett separat mail..

Pris
995 kr ex moms för medlemmar / 2900 kr ex moms för icke-medlemmar 

Tillfällen