Kristin Stenfors

Arbetsrättsjurist

Föräldraledig.

Bransch/Förbund

Tågföretagen, Kommunikationsföretagen, Järnvägsinfrastruktur

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 34
Mobiltelefon: +46 72 215 66 87
Epost: kristin.stenfors@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm