Rejhana Babovic

Arbetsrättsexpert

Rejhana är arbetsrättsexpert på vårt kontor i Stockholm

Bransch/Förbund

Tågföretagen, Järnvägsinfrastruktur

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 64.
Mobiltelefon: +46 72 201 50 61
Epost: rejhana.babovic@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm