Yttrande utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier

Tågföretagen har yttrat sig om utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier. Tågföretagen välkomnar utredningen då det är av största vikt att inför framtida pandemier inhämta kunskap och erfarenheter från aktörer som påverkades av regleringarna och restriktionerna under covid-19-pandemin.

Läs hela Tågföretagens yttrande

Detta ärende

Status


Från

Regeringskansliet


Svar senast

1 mars 2023