Tåg­företagen och covid-19

Tåg­företagen bevakar utvecklingen covid-19 för att hålla oss kontinuerligt uppdaterade om läget och att ha en beredskap om situationen förvärras. Branschen vill snabbt kunna agera med största möjliga proaktivitet, avseende såväl liv och hälsa, som dialog om statligt stöd och lättnader för företagen.

Här samlar vi löpande information relaterat till covid-19 som kan vara av nytta och intresse för dig som medlem.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och coronavirus

För dig som arbetsgivare kan coronaviruset och sjukdomen covid-19 ställa till med problem på arbetsplatsen. Du kan ha medarbetare som utsatts för coronavirus, eller som är sjuka, och du kan ha medarbetare som är oroliga för att utsättas för smitta. Eller medarbetare som är satta i karantän utomlands. Det gäller tjänsteresor såväl som semesterresor.

På almega.se finns samlad information i frågan och är du medlem i Tåg­företagen hittar du också all information du behöver i Arbetsgivarguiden.

Aktuell information:

Vaccination mot covid-19 – frågor och svar för dig som arbetsgivare

Ändrade riktlinjer gällande anmälan av allvarligt tillbud till följd coronaviruset

Branschens arbete med covid-19

Det är just nu mycket som kretsar kring coronaviruset. Transport­branschen är av förklarliga skäl relativt utsatt och vi har mycket att hantera i form av avstämningar och kommunikation. Med anledning av spridningen av covid-19 och för att nära följa händelse­utvecklingen har Tåg­företagen sedan den 11 mars regelbundna avstämningar i branschen tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Buss­företag och Trafikverket.