Fördubblingsmålet

Målet är att kollektiv­trafikens marknadsandel ska fördubblas från 2006 till 2030. En fördubbling av kollektiv­trafiken bidrar till att nå angelägna samhällsmål när det gäller miljö, sysselsättning, trafiksäkerhet och jämställdhet. Person­trafikens koldioxidutsläpp skulle också minska med drygt 24 procent och ge en samhällsekonomisk vinst på nästan fyra miljarder kronor.

Målet utgår från en basnivå år 2006 då kollektiv­trafiken hade en marknadsandel på 18 procent. En fördubbling till år 2030 innebär att kollektiv­trafiken ska nå en marknadsandel på 36 procent. Som kollektivtrafik räknas resor med offentligt upphandlad kollektivtrafik, kommersiell buss- och tågtrafik samt taxi.

Mellan år 2006 till år 2013 ökade kollektiv­trafikens marknadsandel betydligt från 18 procent till 27 procent. Utvecklingen har sedan mattats av, och till och med minskat något under 2014–2015. Under 2015 uppgick andelen till 26 procent. För att nå målet år 2030 krävs en betydande ökning från dagens nivå. Baserat på utvecklingen i Trafikverkets basprognos behövs det ytterligare åtgärder för att målet för 2030 ska nås.