Grön återstart

Arbetet med grön återstart kommer under 2022 att präglas av att säkerställa att vi har en god beredskap och samverkan tillsammans med våra medlems­företag och flera andra aktörer avseende frågor som pandemilagen, trängsel, munskydd, platsbokning, tillsyn och harmonisering av regelverk.

Inom Partnersamverkan bedrivs tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Buss­företag projektet Nystart av kollektiv­trafiken i Sverige.