Grön återstart

Nuvarande villkor för järnvägs­trafiken ger inte tillräckliga förutsättningar för att stödja samhället i en snabb återhämtning efter krisen (grön återstart).

En icke fungerande järnväg innebär en hög risk för att samhället drastiskt minskar i tillgänglighet, industrin tappar i konkurrenskraft och järnvägens förväntade viktiga bidrag till uppnående av klimatmålen i enlighet med Sveriges och EU:s klimatagenda uteblir.

Tåg­företagen förordar därför nedsättning av samtliga banavgifter under 2021 samt kreditering av samtliga banavgifter från årsskiftet 2019/2020.