Hoppa till innehåll

Almedalsveckan

Tågföretagens aktiviteter i Almedalen

Nya beräkningar visar bättre lönsamhet för att bygga ny järnväg

Under våren har nya rapporter presenterats som sammantaget visar det går att spara 100 miljarder kronor när de nya stambanorna ska byggas, och samtidigt få en tekniskt bättre anläggning med lägre underhållskostnad. Standardisering med effektiv byggteknik som också går att industrialisera, som till exempel landbroar, bryter den höga kostnadsutvecklingen för framtida infrastrukturprojekt.

Två av rapporterna har utrett de samhällsekonomiska prognos- och kalkylmodellerna Trafikverket använder för att beräkna trafikslagens påverkan på samhället. De visar att nya byggmetoder kan ge både lägre totalkostnad, lägre underhållskostnad, kortare byggtid, mindre kostnadsosäkerhet och bättre klimatprestanda. Vid en konsekvent tillämpning kan kostnaderna för de stora infrastrukturprojekten sänkas med 100 miljarder. Under seminariet presenteras rapporterna om samhällsekonomiska prognos- och kalkylmodeller och kostnadseffektivt byggande för byggandet av nya stambanan. Det blir ett panelsamtal med politiker och representanter från näringslivet.

Medverkande:

Patrik Sterky, Kreera Samhällsbyggnad

Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter, SJ

Gunnar Hagman, vd Skanska

Göran Cars, professor, KTH

Jens Holm, (V) ordförande, Trafikutskottet

Anders Åkesson, (C) förste vice ordförande, Trafikutskottet

Teres Lindberg, (S) tredje vice ordförande, Trafikutskottet

Maria Stockhaus, (M) ledamot, Trafikutskottet

Emma Berginger, (MP) ledamot, Trafikutskottet

Kristoffer Tamsons, (M), trafikregionråd Stockholm

Stefan Engdahl, chef Planering, Trafikverket

Henrik Dahlin, vd, MTR Nordic, vice ordförande Tågföretagen

Monica Lingegård, vd, SJ

Kerstin Gillsbro, vd, Jernhusen

Moderator: Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef, Tågföretagen

Arrangör: Tågföretagen

Tid: 5 juli kl 15.00-15.45

Plats: Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3

Läs mer om seminariet i almedalsprogrammet

Transporteffektivitet – hur får vi ett energisnålt transportsystem i Sverige?

Hur jobbar godstransportörer från järnväg och sjöfart samt åkerier för att hitta de bästa lösningarna för sin del i transportkedjan? Energikrisen är en realitet och energisnålare transporter är en förutsättning för såväl dagens som framtidens transportsystem.

Genom samverkan mellan transporter på väg, järnväg och sjöfart kan vi nå ökad tillgänglighet till bättre pris samtidigt som vi bidrar till att minska energianvändningen. Det blir allt viktigare med välfungerande och sammanhängande transportkedjor med järnväg och sjöfart för längre transporter och lastbil för de lokala transportbehoven. Hur kan godsköpare vara med och påverka transporteffektiviteten? Vad gör våra politiker?

Medverkande:

Jens Holm (V), Ordförande, Trafikutskottet

Anders Åkesson (C), 1:e vice ordförande, Trafikutskottet

Richard Herrey (M)

Stefan Engdahl, chef Planering, Trafikverket

Erica Kronhöffer, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Green Cargo

Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag

Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Tågföretagen

Micael Svensson, Chef affärsområde Depåer och Kombiterminaler, Jernhusen

Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart

Moderator: Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet

Arrangörer: Tågföretagen och Sveriges Åkeriföretag

Tid: 6 juli kl 12.10-13.10

Plats: 2030-arenan, Birgers gränd 4

Läs mer om seminariet i almedalsprogrammet 

Fyra av tio resor ska ske med kollektivtrafiken – vad krävs för att nå dit?

Efter det stålbad som kollektivtrafiken gick igenom under pandemin behövdes en nystart och satsning framåt, med högt satta mål och visioner. Vad gör politiken för att nå dit? Hur kan branschen bidra?

Branschen har tagit fram en programförklaring med målet att fyra av tio resor ska ske med kollektivtrafiken. Programförklaringen innehåller en rad åtgärder som ska genomföras för att bidra till ett hållbart samhälle genom en utvecklad kollektivtrafik. På seminariet pratar branschen med ungdomspolitiker om hur vi ska få en kollektivtrafik som är resenärernas förstahandsval.

Medverkande:

Kristoffer Tamsons, ordförande Svensk Kollektivtrafik, Trafikregionråd, Region Stockholm

Henrik Dahlin, vice ordförande Tågföretagen, vd MTR Nordic

Martin Pagrotsky, vice ordförande Sveriges Bussföretag, vd Nobina Sverige

Olle Johnsson, 2:e vice ordförande, LUF

Oskar Brusell, förbundsstyrelsen, MUF

Oscar Berggren, förbundsstyrelsen, CUF

Simon Attefall, förbundsstyrelseledamot, KDU

Emil Eneblad, vice nationell talesperson, SDU

Maria Stenström, Moderator, 2030-sekretariatet

Arrangörer: Tågföretagen, Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag

Tid: 6 juli kl 13.20-14.00

Plats: 2030-arenan, Birgers gränd 4

Läs mer om seminariet i almedalsprogrammet

Frågestund med Roberto Maiorana

Vi känner den nya generaldirektöreren för Trafikverket på pulsen.

Moderator: Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

Arrangörer: Tågföretagen

Tid: 6 juli kl 14.00-14.20

Plats: 2030-arenan, Birgers gränd 4

Almega och förbunden

Almega deltar också under Almedalsveckan med två seminarier på temat kompetensförsörjning. Flera av Almegas förbund deltar också.

Du hittar alla seminarier samlat på almega.se

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle

Pris

Kostnadsfritt

Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}