Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Tågföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 60 träffar.

Transportpolitik

Remissvar Fjärde järnvägspaketet

Tågoperatörerna har svarat på promemorian Fjärde järnvägspaketet, N2019/02121/TM. Promemorians förslag syftar till att införliva de delar av fjärde järnvägspaketet som ännu inte genomförts i svensk rätt. Samtidigt som direktiven införlivas görs också en i och för sig välbehövlig redaktionell och systematisk bearbetning av järnvägslagstiftningen.

31 oktober 2019

Godstrafik

Trafikverkets planer ifrågasätts

Tågoperatörerna ifrågasätter starkt om de planer som presenteras i Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter” leder mot målbilden för klimatomställningen. Det skriver Tågoperatörerna i sitt remissvar på Dnr I2019/01058/TM.

7 oktober 2019

Persontrafik

Yttrande över Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Tågoperatörerna är i grunden positiv till att kollektivtrafikresenärer får tydligare och enhetlig information i alla informationskanaler.

6 september 2019

Klimat och miljö

Vägslitageskatt – ett smart differentierat styrmedel för miljövänliga transporter?

Den 27 april var sista dag för remissvar avseende vägslitageskatten, det vill säga Finansdepartementets promemoria ”En ny inriktning för beskattning av vägtransporter”.

27 april 2019

EU och Internationellt+2

Remissvar inlämnat till EU avseende bullerlagstiftning

Sedan över två års tid har vi på nära håll följt utvecklingen av en reviderad rättsakt (TSD Buller) som kommer förändra regleringen av buller från godsvagnar. Lagstiftningen riskerar att driva upp operatörernas kostnader för existerande vagnflotta och i förlängningen för svensk industri.

23 mars 2018

Godstrafik+1

Remissvar på Kombidirektivet

Tågoperatörerna svarade 9 februari på faktapromemoria 2017/18:FPM29: Ändringar i direktivet om kombinerade transporter.

9 februari 2018

+1

Remissvar till Nationell plan

Tågoperatörerna har skickat in sitt remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029, Dnr: N2017/05430/TIF.

30 november 2017

Transportpolitik

En svensk flygskatt

Tågoperatörerna har svarat på remissen SOU 2016:83 – En svensk flygskatt.

Godstrafik

Tyngre lastbilar och miljörabatt för godståg ger positiv miljöeffekt

Tågoperatörerna är för effektiva godstransporter. Längre och tyngre tåg och lastbilar är komponenter i detta. De kan vara bra för Sveriges konkurrenskraft och för miljön, men det förutsätter att godstågens konkurrenskraft inte försämras ytterligare jämfört med lastbilen.

Infrastruktur

Remissvar hjulskadedetektorer

Tågoperatörerna och Green Cargo har tillsammans lämnat in svar på Trafikverkets remiss 2013/13219.

Visa fler