Styrelse

Det är samma styrelse i föreningen som i servicebolaget.

Ordförande

Crister Fritzson, SJ AB − till och med 2020-02-29
Ted Söderholm, Green Cargo – från och med 2020-03-01,

 

Ledamöter

Peter Ekholm, Inlandståg
Claes Scheibe, Hector Rail
Madeleine Raukas, SJ AB – adjungerad från 2020-01-01
Lars Yngström, Tågåkeriet i Bergslagen
Johan Åhlander, Arriva Sverige
Gunnar Schön, Transdev Sverige
Mark Jensen, MTR Nordic
David Schelin, Euromaint Rail
David Sandahl, Real Rail Sweden
Dag Lokrantz-Bernitz, Vy Tåg
Pierre Sandberg, förbundsdirektör, Tågföretagen

Styrelsemöten 2020

4 februari

April