Styrelse

Ordförande

Ted Söderholm, Green Cargo

 

Ledamöter

Peter Ekholm, Inlandståg
Claes Scheibe, Hector Rail
Madeleine Raukas, SJ AB
Lars Yngström, Tågåkeriet i Bergslagen
Gunnar Schön, Transdev Sverige
Mark Jensen, MTR Nordic
David Schelin, Euromaint Rail
Dag Lokrantz-Bernitz, Vy Tåg
Pierre Sandberg, förbundsdirektör, Tågföretagen

Johan Lindgren, adjungerad, Arriva Sverige