Styrelse

Ordförande

Ted Söderholm, Green Cargo

 

Ledamöter

Claes Scheibe, Hector Rail
Madeleine Raukas, SJ AB
Lars Yngström, Tågåkeriet i Bergslagen
Anna Höjer, Transdev Sverige
Henrik Dahlin, MTR Nordic
David Schelin, Euromaint Rail
Dag Lokrantz-Bernitz, Vy Tåg
Johan Lindgren, Arriva Sverige
Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen