Fokusgrupper

Var med och påverka! Tåg­företagens fokusgrupper bereder frågor och deltar i möten kring sina områden. Här nedan kan du läsa mer om fokusgrupperna.