Hoppa till innehåll

Extra årsmöte Tåg­företagen

Den 5 september kl 13.00 är det ett extra årsmöte för val av styrelseledamöter. Platsen för mötet är Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.

Dagordning vid extra årsmöte:

  1. Val av ordförande vid mötet 
  2. Fastställande av röstlängden 
  3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
  4. Fråga om mötet blivit behörigen kallat 
  5. Val av styrelseledamöter

Senast den 29 augusti hittar ni valberedningens förslag här.

Tid: den 5 september kl 13.00-14.00

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Lokal: Vardagsrummet 003.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 1 september.

Deltar flera företrädare från samma företag i årsmötet kan endast en utöva medlemmens rösträtt.

Som framgår av stadgarnas § 16 ska medlem som önskar framföra ärende vid stämman inkomma med detta skriftligen senast två veckor före årsmötet.