Hoppa till innehåll

Åtgärder för att stärka kompetens­försörjningen i järnvägs­branschen

Välkommen till Seminarium med rundabordssamtal.

Åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i järnvägsbranschen

Järnvägen är ett prioriterat område och det tillförs mycket medel. Inför kommande infrastruktursatsningar är det därför viktigt att behovet av kompetens inte blir en flaskhals, vi måste arbeta så att branschen uppfattas som attraktiv.  Flera omfattande åtgärder behöver vidtas för att utveckla kompetensförsörjningen av järnvägsbranschen inom samtliga utbildningsnivåer.

Att jobba med kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete vilket kräver kontinuitet och uthållighet. Genom åren kan man konstatera att det finns för få järnvägsutbildningar och få sökande till de utbildningar som finns. Järnvägsbranschens attraktivitet hos ungdomar är låg, trots att branschen de facto har mycket av det ungdomar efterfrågar.

Syfte med mötet är att ge information om vad som händer inom kompetensförsörjningsområdet på järnväg och medvetandegöra vilka kompetensbehov det finns. Vi avslutar med rundabordssamtal där det kommer finnas möjlighet att i mindre grupp samtala om viktiga frågor. Det som kommer fram under mötet kommer att tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Anmälan

Anmäl dig senast den 6 december. Antalet platser är begränsat.

Program

Mötet äger rum på Folkets hus, City Conference Centre i Stockholm på Barnhusgatan 12-14, den 13 december kl 10-12. Kaffe finns från klockan 9.30.

10.00 Välkommen, Moderator Sofia Lundberg, Trafikverket

10.05 Lägesbild, Malin Holen Chef för Verksamhetsområde Underhåll, Trafikverket. Vi får en lägesbild hur situationen är för Trafikverket och specifikt för verksamhetsområde Underhåll som har ett stort behov av kompetens.

10.15 Hur kan ett järnvägscollege stödja undervisningen på gymnasie- och yrkeshögskola? Amelie von Zweigbergk, Utredare Järnvägscollege. Varför har vi kompetensbrist?

10.45 Ny plattform för järnvägsforskning – Excellensområden järnvägsbranschen 2021-2030. Carlos Casanueva, Universitetslektor, Järnvägsgruppen, KTH. Hur kan excellensområdet stödja undervisning på universitet och högskola?

11.00 Kompetensförsörjning kopplat mot nationell plan, Christer Löfving, Strategisk utveckling, Trafikverket.  Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande planer.

11.15 Rundabordssamtal

11.50 Avslut och efterföljande lunch

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle

Pris

Kostnadsfritt

Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}