Hoppa till innehåll

Extra årsmöte Tåg­företagen

Den 5 september kl 13.00 är det ett extra årsmöte för val av styrelseledamöter. Platsen för mötet är Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.

Dagordning vid extra årsmöte:

  1. Val av ordförande vid mötet 
  2. Fastställande av röstlängden 
  3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
  4. Fråga om mötet blivit behörigen kallat 
  5. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag vid extra årsmöte för Tågföretagen

Val av ledamöter i styrelsen

1. Johan Oscarsson, VR Sverige AB – Nyval

2. Caroline Åstrand, MTR Nordic AB – Nyval

Tid: den 5 september kl 13.00-14.00

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Lokal: Vardagsrummet 003.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 1 september.

Deltar flera företrädare från samma företag i årsmötet kan endast en utöva medlemmens rösträtt.

Som framgår av stadgarnas § 16 ska medlem som önskar framföra ärende vid stämman inkomma med detta skriftligen senast två veckor före årsmötet.

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle
Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}