Hoppa till innehåll

Järnvägen och den industriella tillväxten

Sveriges välfärd vilar på en konkurrenskraftig industri. I dag sysselsätter industrin cirka 800 000 personer och står för drygt 20 procent av BNP. Industrin spelar även en nyckelroll för klimatomställningen. På många håll finns expansionsplaner som gör att industrin kan växa ytterligare.

Dåligt fungerande transporter är i dag ett hinder för industrin. Järnvägssystemet fungerar inte så bra som det skulle kunna göra. Störningar i tågtransporterna och kapacitetsbrist hotar både befintlig produktion och industrins investeringar. Industrins stora betydelse för Sverige gör att produktionsbortfall och uteblivna investeringar får en stor effekt på hela samhällsekonomin. Störningar och kapacitetsbrist i transportinfrastrukturen drabbar hela samhällsekonomin.

Omtag Svensk Järnväg har tagit fram en rapport som analyserat den samhällsekonomiska betydelsen av fungerande järnvägstransporter för industrin och vad det kostar samhället när industrin drabbas av störningar i tågtrafiken eller brist på kapacitet för fler transporter. Rapporten visar att så mycket som 425 000 jobb påverkas av störningar eller kapacitetsbrist i järnvägssystemet och att industriinvesteringar på upp till 25 miljarder kronor per år hotas.

Rapporten Industrilyftet presenteras vid ett seminarium den 29 maj där nationalekonomen Lars Jagrén berättar mer om analysen. Rapporten kommenteras av representanter från industrin samt politiken.

Tid: Onsdag den 29 maj 2024 kl. 08.00–09.00 (frukost serveras från kl. 07.45)

Plats: SJ, Vasagatan 10, Stockholm

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle
Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}