Hoppa till innehåll

JBS-konferensen 2024

På årets konferens presenterar vi en gemensam vision för järnvägen. Vision 2050 – Sverige växer med järnvägen.

JBS-konferensen är ett forum för uppdatering och fördjupning om järnvägsbranschens aktuella frågor och utvecklingsområden och ett tillfälle att möta kollegor och aktörer inom branschen.

Vision 2050 – Sverige växer med järnvägen

Visionen handlar om järnvägens roll i transportsystemet och vad den betyder för Sveriges konkurrenskraft. Vision 2050 har tagits fram i samarbete mellan JBS medlemmar och transportbranschen, och i samverkan med näringsliv, regionala aktörer och kunder.

Tanja Rasmusson, Byggföretagen och Stephan Ray, Green Cargo modererar konferensen, som bland annat har följande programpunkter:

  • Vägen till ett konkurrenskraftigt Sverige
  • Ryggraden i transportsystemet
  • Därför behöver Sverige en välfungerande järnväg
  • Effektiva transporter ­­– nyckeln till välstånd i en ny tid
  • En järnväg som levererar kvalitet och kapacitet – behöver Sverige en nationell systemanalys?
  • Att gå från ord till handling – strategiska initiativ och framtidsplan

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson är inledningstalare.

JBS styrelse som består av ledande företrädare för olika aktörer inom järnvägen, beslutsfattare och representanter från flertalet intresseorganisationer kommer att finnas på plats för dialog.

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle
Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}