JBS

JBS strategiseminarium

Tema: Effektiv kapacitetsanvändning och datadelning

Moderator: Erica Kronhöffer, Green Cargo

Strategiseminariet är endast för medlemmar i Järnvägens samverkansforum, JBS.

Tid