Hoppa till innehåll

Tåg­företagen i Almedalen 2024

Tågföretagen tillsammans med flera olika samarbetspartner under årets Almedalsvecka. Ämnen som kommer tas upp är målet för kollektivtrafiken – 4 av 10 motoriserade resor ska ske med kollektivtrafiken, transporteffektivitet och järnvägens vision. Läs mer om vad som händer. Programmet kommer uppdateras löpande.

26 juni kl 10.00-11.00:

År 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentrén Cramérgatan 3

En effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle med både fungerande städer och en levande landsbygd. Kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen. Långt över 90 procent av kollektivtrafiken drivs i dag med el eller förnybara drivmedel.

Det innebär att varje ökning av andelen resande med kollektivtrafik minskar utsläppen. Varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar sin klimatpåverkan. Kollektivtrafiken vidgar arbetsmarknader och underlättar för företag att rekrytera rätt kompetens.

Medverkande:

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag
Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik
John Hultén, föreståndare K2 – Nationellt centrum för Kollektivtrafik

Seminariet arrangeras av Tågföretagen i samarbete med Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag.

27 juni kl 9.30-10.15:

Omlastningsnodernas betydelse för transporteffektivitet – hur löser vi utmaningen?

Plats: Hamngatan 1, trädgården, Maritim Mötesplats

Transportberoendet i samhället är stort och väntas fortsatt öka. Vikten av transporteffektivitet och fokus på omställning inom transportsektorn bör vara en avgörande del av utvecklingen av framtidens transporter. En given lösning, som kan underlätta dessa utmaningar, är intermodala transporter.

Att sträva efter transporteffektivitet är naturligt inom åkerinäringen, godsjärnvägen och sjöfarten, i grunden handlar det om den mest effektiva vägen från punkt A till punkt B. Ett av Sveriges klimatmål till 2045 är nettonollutsläpp av växthusgaser, det innebär att transportsektorn i princip måste bli helt klimatneutral. I dag står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Transportsektorn har ålagts ett tufft beting att ställa om till följd av globala, europeiska och nationella krav om minskade utsläpp. Fram till 2040 är dessutom Trafikverkets prognoser att transportvolymerna kommer att öka med 50 procent. Därmed blir optimeringen av samverkan mellan väg, järnväg och sjöfart ett viktigt bidrag i omställningen. För att uppnå ökad transporteffektivitet krävs dock ett antal åtgärder på både kort, medel och lång sikt. Vilka insatser behövs från branschen? Vilka krav bör transportköparna ställa? Vad krävs från politiken? Det och mycket mer diskuteras under samtalet.

Medverkande

Anders Hermansson, vd, Föreningen Svensk Sjöfart

Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Almega Tågföretagen

Ulric Långberg, Sammhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag

Åsa Coenraads, Näringspolitisk expert, Svensk Handel

Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, Moderaterna

Ulrika Heie, Riksdagsledamot, Centerpartiet

Lars Reinholdsson, vd, LBC Frakt

Seminariet arrangeras av Tågföretagen i samarbete med Svensk Sjöfart och Sveriges Åkeriföretag.

28 juni kl 9.00 – 11.00:

Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen

Plats: Donnersgatan 6, Samhällsbyggararenan i Almedalen

Järnvägen utgör en energieffektiv ryggrad i transportsystemet och stöttar dessutom grön omställning. Hur vi möter den växande industrins behov av snabb kapacitetsökning. Hur vi kan bygga mer kapacitet i järnvägssystemet här och nu, med hjälp av till exempel industriell produktion?

Vi ser fram emot en spänstig dialog som belyser olika perspektiv och alternativa lösningar för att bygga snabbare och effektivare och för att möta industrins växande behov. Bland annat diskuterar vi följande teman: behovet och betydelsen av projektspecifika task forces och råd för att adressera breda utmaningar som förtroende hos kunder, målkonflikter vid underhållsarbeten av befintliga banor. hur vi möter den växande industrins behov av snabb kapacitetsökning hur vi kan bygga mer kapacitet i järnvägssystemet här och nu, med hjälp av till exempel industriell produktion, förenklade tillståndsprocesser och alternativa organisation- och finansieringsformer hur utvecklingen av transportsystemet i en viss region kan bidra till helheten I panelsamtal och konstruktiva diskussioner med politiker, näringslivet och branschens främsta företrädare utforskar vi olika aspekter av infrastrukturens roll i samhällsbygget.

Medverkande

Kommer presenteras inom kort.

Seminariet arrangeras av Tågföretagen i samarbete med Swedtrain, Järnvägsbranschens Samverkansforum – JBS, och Train & Rail

Mer information

All den senaste informationen om seminarierna hittar du i Almedalsprogrammet.

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle
Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}