JBS

Tema-träff TTT: Banarbeten och dess påverkan på punktlighet

Syftet är att sprida kunskap och insikter för att därmed öka punktligheten, i detta fallet genom digitalisering, Kallelsen kommer att uppdateras med mer tydlig agenda och innehåll.

Jan-Åke Bergmark och Pelle Andersson kommer att vara föredraganden.

Inbjudan är öppen för den som är intresserad. Vill du också delta, kontakta pelle.andersson@greencargo.com.

Tid