JBS

Tematräff TTT: Forskning och innovation

Syftet är att ge en inblick i några av de forskningsinitiativ rörande punktlighet som genomförts och vilka resultat de gett, samt vilka som bedrivs i nuläget.

Kontakta ttt@trafikverket.se för att få en inbjudan.

 

Tid