JBS

Tematräff TTT: Förväntad punktlighet – kan vi förutse punktlighet?

Syftet är att sprida kunskap och insikter från analyser. Några av delarna som kommer att tas upp är:

  • Faktorer som kan påverka förväntad punktlighet
  • Modell och metod finns det?
  • Påverkas kundlöftet med prediktion?

Inbjudan är öppen för den som är intresserad. Vill du också delta, kontakta britt-marie.olsson@sj.se.

Tid