JBS

Tematräff TTT:  Framtiden är redan här

Syftet är att sprida kunskap och inspiration kring den teknik och ändrade arbetssätt som har eller ska implementeras och som kommer att göra att vi tar kliv mot en bättre och mer stabil punktlighet. Några av delarna som kommer att tas upp är:

  • Digital ordergivning
  • Realtidprognoser
  • Drönare här och där
  • Smarta anläggning

Inbjudan är öppen för den som är intresserad. Vill du också delta, kontakta britt-marie.olsson@sj.se

Tid