JBS

Tematräff TTT: Grund­utbildning i punktlighet

Syftet är att sprida kunskap och insikter i vad som bygger upp punktlighet och hur vi kan förbättra den. Några av delarna som kommer att tas upp är:

  • Varför det genomförts punktlighetsarbete gemensamt i branschen sedan 2013
  • Vad som bygger upp till hög punktlighet och hur dessa processer ser ut
  • Hur mäter vi punktlighet och vad är skillnaden mellan STM och RT
  • Hur har utvecklingen sett ut över åren och vilka lärdomar har vi dragit

Inbjudan är öppen för den som är intresserad Vill du också delta, kontakta britt-marie.olsson@sj.se.

Tid