JBS

Tematräff TTT: Punktlighetens riddare – operativa prioriteringar

Syftet är att sprida kunskap och insikter från analyser av operativa prioriteringar och vilken positiv påverkan de kan ge. Några av delarna som kommer att tas upp är:

  • Fakta talar
  • Lokalt, regionalt eller nationellt – En tågklarerares vardag
  • Att välja mellan pest eller kolera – Järnvägsföretagens trafikledning

Inbjudan är öppen för den som är intresserad. Vill du också delta kontakta britt-marie.olsson@sj.se.

Tid