JBS

Tematräff TTT: Takt tidtabell

Syftet är att sprida kunskap och insikter från analyser. Några av delarna som kommer att tas upp är:

  • Påverkan på punktligheten?
  • Nyttjandegrad av anläggningarnas kapacitet?
  • Internationell utblick!
  • Påverkan för gods- resp. persontrafiken!

Inbjudan är öppen för den som är intresserad. Inbjudan är öppen för den som är intresserad. Vill du också delta, kontakta jan-ake.bergmark@oresundstag.se

Tid