Hoppa till innehåll

Arbete för stärkt branschsamverkan

Ett arbete för att stärka samverkan gällande planering av åtgärder och tilldelning av kapacitet startade 2015.

Trafikverket har tillsammans har tillsammans med branschen arbetat fram en handlingsplan innehållande 11 punkter med fyra prioriterade fokusområden:

  • Förbättrad beskrivning av infrastrukturen i JNB.

  • Tidigare dialog inför planering av trafik, kapacitetstilldelning.

  • Stärkt samverkan vid planering av infrastrukturåtgärder, underhållsplan och investeringar.

  • Samverkan i banarbetsplanering vid extra medel och tillkommande arbeten.

Arbetet ska bland annat leda till ökat förtroendet för järnvägen och bättre förutsättningar för att bedriva våra respektive verksamheter.

Lina Lagerroth

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 67 13 +46 76 767 88 56 E-post

Läs mer

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer