Fakta om tågtrafik

Punktlighet

Trafikverket följer löpande upp hur stor andel av persontågen och godstågen som kommer fram till sin slutstation i rätt tid och publicerar den statistiken månadsvis på trafikverket.se.

Trafikanalys har också statistik om punktligheten på järnväg. Du kan läsa statistiken på rafa.se.

Statistik om järnvägen från Trafikanalys

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området bantrafik. Statistiken omfattar järnvägar, spårvägar och tunnelbana. Den visar utvecklingen och innehåller uppgifter om gods- och persontransporter, punktlighet och olyckor.

Gå till trafa.se för att läsa mer

Tågplan – tidtabeller för tåg

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för banarbeten. 

På trafikverket.se hittar du information om årets och framtida tågplaner