Hoppa till innehåll

Fakta om tågtrafik

Punktlighet

Trafikverket publicerar löpande statistik om punktlighet.

Trafikanalys har också statistik om punktligheten på järnväg.

Statistik om resenärer, gods med mera från Trafikverket

Trafikverket publicerar löpande statistik om antal resenärer, gods och punktlighet. Som infrastrukturförvaltare har de också all statistik om järnvägsspåren.

Statistik om järnvägen från Trafikanalys

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området bantrafik. Statistiken omfattar järnvägar, spårvägar och tunnelbana. Den visar utvecklingen och innehåller uppgifter om gods- och persontransporter, punktlighet och olyckor.

Tågplan – tidtabeller för tåg

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för banarbeten. 

DG Move

DG Move ansvarar för EU:s transportpolitik.