Hoppa till innehåll

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin (covid-19) har Transportstyrelsen fått önskemål om att intervallerna för den regelbundna hälsoundersökningen ska förlängas för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen och personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

För personal som ännu inte är undersökta enligt de nya reglerna, kan den övergångsbestämmelse som finns i föreskrifterna tillämpas. Enligt bestämmelsen får tidpunkten för nästkommande hälsoundersökning bestämmas med tillämpning av 10 § i Järnvägsinspektionens upphävda föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (BV-FS 2000:4. Enligt 10 § i de upphävda föreskrifterna kan tidpunkten för hälsoundersökningen flyttas fram med max tre månader. Det betyder att om personens nästa hälsoundersökning enligt tillämpning av BV-FS 2000:4 är under april månad, kan tidpunkten för undersökningen flyttas fram i tre månader, det vill säga till juli månad.

Skulle tidpunkten för nästkommande hälsoundersökning redan ha flyttats fram i tre månader och den enskilde har svårt att få en läkartid, finns möjlighet att ansöka om undantag från intervallen för nästkommande hälsoundersökning. Kontakta i sådant fall någon av utredarna på Transportstyrelsens sektion Prövning trafikant.

När det finns ett beslut om undantag

Enligt vissa villkor i beslut om undantag från föreskrifterna krävs att personen går på specifika läkarundersökningar. På grund av situationen med covid-19 i Sverige kan det vara svårt att få en läkartid för att följa villkoren. Om du har svårt att få en läkartid i tid inom ramen för vad som anges i ditt beslut om undantag, ska du kontakta Transportstyrelsen. Ring direkt till din handläggare eller till Transportstyrelsens växel 0771-503 503.