Hoppa till innehåll
container lastas på tåg

En samlad transportbransch fortsätter omställningen

En samlad bransch ställer sig positiv till att fortsätta omställningen till mer energieffektiva och därmed mer konkurrenskraftiga logistikkedjor där alla trafikslag bidrar med det de gör bäst.

Seminariet ”Konkurrenskraftiga godstransporter med järnväg och sjöfart” samlade över 250 deltagare och gick för fjärde året av stapeln i Trafikverkets regi, modererat av Sofia Lindahl och Jonas Eliasson. Den tydliga trenden är att transportköparna vill fortsätta omställningen och frågan om hållbara transporter närmar sig styrelserummen. Därmed ökar trycket på smarta ramverk och lösningar för effektivare godshantering och trimning av infrastrukturen som utgörs av järnvägar, vägar, kombiterminaler och hamnar. Om detta vittnade en lång rad representanter från bl a Trelleborgs Hamn AB / Port of Trelleborg och Kvarken Ports Ltd, CargoNet AS, DFDS och Vänerexpressen i Sverige AB, Fontana Food, Dagab och Axfood.

Det är nu skiftet sker. Under första halvåret 2022 har godsvolymerna på järnväg ökat med 10,5 procent jämfört med samma period 2021. Som ett exempel har från Göteborgs hamn bara under det senaste året startats upp fyra godspendlar med kortare transportsträckor på mellan 110–250 km.

Tågföretagen fortsätter samtalet om energieffektiva transportkedjor med Svensk Sjöfart  och Sveriges Åkeriföretag som inleddes i Almedalen i juli och bjuder in alla intresserade att höra av sig till oss! Annars hör vi av oss – var så säkra!