Hoppa till innehåll

Efter ett spännande och hektiskt 2022 med medias bevakning av lokförarbristen i Sverige, formandet av järnvägens eget arbetsgivarerbjudande (EVP) och arbetet med att forma ett Järnvägscollege har vi nu kommit en bit in i 2023.

Lokförarbristen är fortfarande en utmaning för flera medlemsföretag men ljuset är det enorma intresse som finns för lokförarutbildningarna över hela landet. Trafikverksskolan slog rekord med över 1500 sökande till sin kommande klass med 35 utbildningsplatser.

För att kunna ansöka om rätt antal utbildningsplatser så skickar Tågföretagen ut en kompetensförsörjningsenkät varje vår för att undersöka pensionsavgångar samt framtida rekryteringsbehov. Enkäten skickas ut till HR-chefer/vd under vecka 7–13 och era svar är avgörande för att kunna skapa en rättvisande bild över behovet framöver.

Järnvägscollege har fått ett kansli på plats och ska, tillsammans med styrgruppen och branschen påbörja arbetet med att forma järnvägsutbildningar på gymnasie- och YH-nivå med rätt innehåll och kvalitet. Första utbildningen att genomlysa är Signaltekniker på yrkeshögskolan.

JBS styrelse har beslutat en ändrad inriktning för JBS Kompetens. Gruppen kommer fortsättningsvis att fokusera på attraktivitetsarbete för hela järnvägsbranschen. Som exempel så har det tecknats avtal med Gymnasium.se och Studentum.se. Det senare har över 8 000 utbildningar i sin katalog och självklart ska järnvägsbranschen vara representerade där.

För att nå ut till fler studenter över landet kommer representanter från JBS Kompetens att genomföra ett antal vägledarträffar mot studie- och yrkesvägledare för att informera om järnvägsbranschens alla möjligheter. Vägledarträffarna hålls i Malmö, Stockholm och Göteborg under mars med möjlighet att delta digitalt för dem som inte kan delta på plats.

banner med information om webbutbildningen Trygga spår

Ny webbutbildning om att hantera hot och våld inom järnvägen

I förra avtalsrörelsen kom parterna överens om att tillsammans med Prevent skapa arbetsmiljöutbildningar som ska hjälpa medarbetare och chefer inom spårbunden trafik att hantera situationer som kan leda till konflikter. Första utbildningen Trygga spår är redo att användas och kommer att följas av ytterligare två utbildningar inom området senare i år. Webbutbildningarna är kostnadsfria. Läs mer

Informationsmöte om webb­utbildningen Trygga spår

Vill du veta mer om utbildningen Trygga spår kan du vara med på ett informationsmöte den 16 februari där Prevent berättar mer om utbildningens innehåll och hur du kan använda den. 

Almega och förbundens tält Järvaveckan 2022
Från Almega och förbundens tält på Järvaveckan 2022

Vill du vara med på Järvaveckan?

Tågföretagen medverkar på Järvaveckan, 31–3 juni. Järvaveckan ska vara mötesplatsen för social hållbarhet, inkludering och mångfald. 2023 fortsätter med den digitala satsningen och fysiska möten med utställningar och aktiviteter på plats. Tågföretagen har två halvdagar att erbjuda medlemmarna i Almegas gemensamma tält där vi kommer fler företag från Almegas förbund kommer att delta. Kontakta Linda Ekholm om ni är intresserade.