Hoppa till innehåll
illustration av hotfull situation på perrong

Ny utbildning för att lära sig hantera hotfulla situationer

Personer inom järnvägen är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet. Det vill både personalen och deras arbetsgivare få stopp på. Vi kan nu presentera Trygga Spår, en kostnadsfri webbutbildning om att hantera hot och våld för anställda inom spårbunden trafik. Utbildningen är en del av det arbete som avtalades om tillsammans med fackförbunden under förra avtalsrörelsen.

Anmälda arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld som leder till sjukfrånvaro ligger högt inom spårbunden trafik, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Att till exempel ge tågvärdar ökade kunskaper om konflikthantering kan göra det lättare att hantera hotfulla situationer och motverka att svåra situationer trappas upp.

– Trygga Spår möter ett behov av kompletterande material till de utbildningar och rutiner som många bolag redan har. Det här är en välkommen satsning, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen.

Utbildningen Trygga Spår är interaktiv med fokus på att ge deltagarna möjlighet att reflektera över beteenden hos passagerare och se hur man kan bemöta dem. Syftet är att öka beredskapen för hotfulla situationer och minska risken för allvarliga konsekvenser.

Utbildningen är framtagen av Prevent tillsammans med arbetsgivarorganisationen Tågföretagen och fackförbunden Seko, ST, SRAT och Sveriges Ingenjörer.

Material att använda

Det finns affischer framtagna för er som vill marknadsföra utbildningen på er arbetsplats.

A3:

A4