Hoppa till innehåll

Välkommen till Järnvägsdagen 2023, Swedtrains och Tågföretagens årliga konferens som lyfter järnvägens potential, möjligheter och utmaningar. Årets tema kretsar kring finansiella möjligheter och investeringsstrategier för framtidens järnväg. Tillsammans med politiker, investerare och ekonomer tar vi oss an temat genom paneldebatter, kunskapshöjande presentationer och visionära diskussioner. Självklart har vi även gott om tid för nätverkande och mingel!

Anmäl dig redan idag

Early bird pris för medlemmar: 1 590 kr exkl. moms

Övriga: 2 990 kr exkl. moms 

Ordinarie pris från den 20 oktober, för medlemmar 1 990 kr exkl. moms och för övriga: 3  590 kr exkl. moms 

Få insikter och utbyt idéer inom bland annat:

  • Visionen för järnvägens roll i AB Sveriges transportsystem
  • Varför vi behöver lyfta Sveriges infrastruktur in i det 21:a århundradet
  • Hur vi med hjälp av teknisk innovation och smarta upphandlingsmetoder kan utnyttja befintliga medel bättre
  • Finansieringsexempel från världen, Europa och Norden
  • Hur privata och institutionella pengar kan accelerera svenska infrastruktursatsningar
  • Är Norrlandsuppdraget vår möjlighet att i samverkan hitta alternativa finansieringsvägar?
  • Avgörande faktorer och lämpliga projekt för alternativa finansieringsformer
  • Juridiska och finansiella aspekter för nya finansieringsformer i Sverige
  • EU-pengar som katalysator för alternativa finansieringsformer
loggor arrangörer Järnvägsdagen 2023