Hoppa till innehåll

Sverige har en underhållsskuld på infrastruktur som når 100 miljarder kronor inom tio år. Lägg därtill kraftigt ökande landtransporter till och från Europa när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas 2029, energibrist, kraven att nå EU:s utsläppsmål, skyldigheter kopplade till ett NATO-inträde – och mycket, mycket mer. 

Samtidigt investerar Sverige idag bara 0,7 procent av BNP i infrastruktur jämfört med drygt två procent 1970 och ligger därmed lägre än jämförbara länder. 

Listan över vad som behöver rustas upp och byggas nytt är lång och en fungerande infrastruktur essentiell för inte minst vår stora och geografiskt utspridda basindustri och den starka nyindustrialiseringen i bland annat norra Sverige.

Kolla in programmet och anmäl dig. Early bird-pris fram till 20 oktober.