Branschaktiviteter

Ekotransport 2021

Nya möjligheter för omställning

Ekotransport är den årliga mötespunkten för beslutsfattare från företag, organisationer och myndigheter, nationellt, regionalt och lokalt, för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. I år är konferensen den 24 maj.

Tågföretagen deltar

Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen, deltar kl 11.00-11.20 i programpunkten ”Infrastrukturtankar inför en oviss framtid”.

Läs mer om Ekotransport 2021

Tillfällen