Branschaktiviteter

Nationell dialog om nästa nationella plan för transportsystemet

Inför framtagandet av en ny nationell plan för Trafikverket en löpande dialog med externa aktörer. Utöver denna dialog bjuder Trafikverket nu in till ett särskilt tillfälle inför planframtagandet. Vi vänder oss i denna inbjudan företrädesvis till aktörer i form av myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer inom infrastruktur, transporter och resande.

Vid mötet kommer Trafikverket att beskriva utgångspunkter för arbetet, redogöra för sin bild av utmaningar och behov, samt hur processen framåt ser ut. Det kommer också att ges utrymme för samlade redogörelser av ståndpunkter från samarbetsorgan och aktörer.

För att nå målen om ett transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt krävs samverkan hela vägen från globalt och nationellt, till regionalt och lokalt. Vi är många som är med och påverkar framtidens resor och transporter, och Trafikverket ser fram emot detta tillfälle att samlas.

Trafikverket återkommer med en inbjudan med anmälningslänk och detaljerad information längre fram.

Tillfällen