Hoppa till innehåll

Svanens hållbarhetsmärkning av e-handelstransporter

Tågföretagen välkomnar Svanens förslag om hållbarhetsmärkning av e-handelstransporter. Det är positivt att förslaget beaktar både konsument och företag i sitt förslag. Vi tror att Svanenmärkningen blir ett bra komplement till de två märkningarna som redan finns, Bra miljöval och Fair Transport.

Den föreslagna hållbarhetsmärkningen täcker inte hela transportkedjan, utan bara från lager/depå till konsument. För att synliggöra transportens hela miljöpåverkan vill vi att även transporten från tillverkare till lager/depå ingår i märkningen.

Från järnvägsbranschens perspektiv är det positivt att värdet av intermodalitet finns med, framför allt eftersom väldigt få e-handelstransporter idag använder tåglösningar. Det är olyckligt att kravet på intermodalitet inte är obligatoriskt. Tågföretagen inser utmaningarna med att göra intermodalitet till ett obligatoriskt krav, men vi anser att det borde finnas någon form av incitament att välja intermodalitet framför övriga valbara krav.

I ett gemensamt uttalande med Sveriges Åkeriföretag har Tågföretagen poängterat vikten av intermodalitet där tåg och lastbil kan komplettera varandra på ett bra sätt. Behovet av lastbilstransporter kommer alltid att finnas eftersom transporter med järnväg och/eller sjöfart sällan når hela vägen fram till konsumentens dörr. Samtidigt råder det till exempel förarbrist inom åkerinäringen. Med bättre planering och förutsättningar för intermodalitet, skulle järnvägen kunna avlasta och stärka åkerinäringen genom att transportera det långväga godset.

Status
Besvarad

Från
Nordisk Miljömärkning

Svar senast
31 augusti 2022

E-handelstransporter