Regeringsuppdrag

Tåg­företagen har flera regeringsuppdrag i frågor som information i tåg­trafiken, godstransporter och punklighetsfrågor. Här hittar du de samlade aktuella uppdragen.

Snabbare och tydligare information i Tåg­trafiken

Regeringen vill att Trafikverket förbättrar informationen till tågresenärer, tågoperatörer och godstransportörer vid förseningar. En snabb och tydlig information ska gälla för alla i alla lägen. Läs mer om Snabbare och tydligare information i tåg­trafiken

Deltagare från Tåg­företagen: Lina Lagerroth

Ett biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige

Regeringen har tillsatt en utredning för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått i uppgift att ge regeringen underlag för hur ett sådant system kan införas så att det förenklar för resenärer. Läs mer om Ett biljettsystem för all kollektivtrafik

Deltagare från Tåg­företagen: Gustaf Engstrand

Nationellt godstransportråd

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd. Därutöver har regeringen fattat sju ytterligare beslut för att snabbt kunna påbörja arbetet med att förbättra svensk transportnäring. Läs mer om det nationella godstransportrådet

Deltagare från Tåg­företagen: Björn Westerberg

Utreda förutsättningar för att minska förseningar i järnvägs­trafiken orsakade av järnvägs­företag

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera och redogöra för åtgärder som syftar till att förebygga och minska störningar och förseningar i järnvägs­trafiken orsakade av järnvägs­företag och deras framförande av järnvägsfordon. Läs mer om utredningen att minska förseningar orsakade av järnvägs­företag

Deltagare från Tåg­företagen: Lina Lagerroth