Hoppa till innehåll

Tåg­företagen deltar i Trafikverkets regeringsuppdrag

Linda Ekholm, branschexpert kompetensförsörjning Tågföretagen, deltar i projektgruppen som ska färdigställa en modell för ett framtida Järnvägscollege. Projektet är en del av Trafikverkets regeringsuppdrag med syfte att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen i järnvägsbranschen. Förslaget har varit ute på remiss och resultatet ska presenteras vid påsk.

Ett Järnvägscollege kommer att verka för att järnvägsbranschens utbildningar håller hög kvalitet med en tydlig yrkesutgång för både bransch och elev. För att initiativet ska bli den succé som branschen hoppas på så arbetar vi parallellt med att stärka bilden av järnvägen som en framtidsbransch.

Målet är kvalitetssäkrade utbildningar, rätt antal utbildningsplatser med tillräckligt antal sökande som kan möta Sveriges ökade behov av en robust järnväg. Det är ett långsiktigt arbete som kräver samverkan och uthållighet hos järnvägsbranschens samtliga aktörer och deras samarbetspartners.